เก๊กฮวยช่วยชาติ ปลูกแทนข้าวโพดราคาดีกว่า3 เท่า

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 23ม.ค.61 ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดเผยการทำต้นแบบการปลูกเก๊กฮวยตามแนวทางเกษตรอินทรีย์แทนการปลูกข้าวโพด ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยมุ่งเป้าจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ...

#ข่าวเกี่ยวกับรถยนต์
อ่านต่อ..http://xn--12cf8dcf6aocbb7lnac2c3b.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%ae%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99/

ครบุรีประกันภัย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : จอลดความสุข

สวนอัจฉริยะ : เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์